High Quality is NEN 4400-1 gecertificeerd

Werkgevers die flexwerkers inhuren doen er goed aan een bureau in te schakelen met een NEN 4400-1 certificaat. Met dit certificaat toont een bureau aan dat ze o.a. hun (personeels)administratie op orde hebben en dat zij hun loonheffing en/of omzetbelasting op tijd afdragen. Om aan de eisen van NEN 4400-1 te voldoen wordt er door Stichting Normering Arbeid onder andere toezicht gehouden op specificaties voor de administratie, de personeelsadministratie, de loonadministratie en de financiële administratie.

Verder stelt NEN 4400-1 eisen aan de afdracht van belastingen en sociale premies. Het doel van deze norm is het risico voor opdrachtgevers op verhaal en boetes van de Belastingdienst en andere overheidsinstanties te beperken. Recentelijk hebben wij een audit gehad en is ook High Quality officieel NEN 4400-1 gecertificeerd.

Terug naar overzicht