High performing teams; een nieuw perspectief voor de HR-professional

Geplaatst op 28-06-2021 met als inspirator Wendy Aendekerk


High performing teams; een nieuw perspectief voor de HR-professional

Tijdens de online kennissessie ‘High performing teams: een nieuw perspectief voor de HR professional’, neemt Wendy Aendekerk (HR director bij Ordina) ons mee in de mogelijke rol van de HR professional als het gaat om het werken in high performing teams. We buigen ons over de vraag wat de HR-professional kan bijdragen aan het succes van de organisatie waarbij er gewerkt wordt in high performing teams. Wendy stelt dat de rol van HR-business partner steeds minder belangrijk wordt en zelfs overbodig als een organisatie gaat werken in deze constructie. Het is tijd dat de HR professional zich weer bezig gaat houden met de menselijke kant van ‘Human Resources’, oftewel focus op de werknemer en minder op de businesskant. Immers, hoe gelukkiger de medewerker zich voelt in zijn of haar werkzaamheden en verantwoordelijkheden, hoe hoger het bedrijfsresultaat. Win-win dus!

Old School versus New Way

Om in high performing teams te werken heb je een flexibele mindset nodig. Voorheen werden bedrijfsmatige oplossingen vaak top-down de organisatie ‘ingeduwd’, maar in de wendbare organisatie met high performing teams wordt aan één gemeenschappelijk doel gewerkt in multidisciplinaire teams. Dit gebeurt in korte sprints waarbij regelmatig wordt teruggekoppeld wat er de afgelopen periode (i.e., een periode van enkele weken) is gerealiseerd. Op basis daarvan wordt er bijgestuurd en feedback gegeven.

Dit staat haaks op de overtuigingen van ‘the old school’, waarin veelal gewerkt wordt met (meer-)jaarplannen die top-down de organisatie ingaan. De moderne organisatie is bottom-up georganiseerd en door de korte feedbackcycli (sprints) maakt het de organisatie wendbaarder om in te springen in de steeds sneller veranderende wereld om ons heen.

Een ander verschil is dat er geen afdelingsmanager is die aanstuurt, maar één van de teamleden een rol als teamleider heeft. De teamleider leidt in deze constructie van meerdere teams en kan ook andere rollen bekleden, met als gevolg dat de organisatie minder hiërarchisch wordt. Medewerkers zijn hierdoor veel meer betrokken bij hun werkzaamheden en de resultaten van het bedrijf. Daarnaast geeft het medewerkers de mogelijkheid om, in samenwerking met het multidisciplinair team, de werkzaamheden zelf in te delen en verantwoordelijkheid te nemen over het project waar men op samenwerkt.

Delen van resultaten

Aan het eind van een sprint, wordt het team bijgepraat over het resultaat van de voorliggende sprint. Dit is een moment om elkaar feedback te geven, bij te sturen maar ook om kleine successen binnen het team te delen.

Resultaat

Ordina biedt haar diensten aan in high performing teams; multidisciplinair die opgericht worden om een doel te bereiken en daarna weer ontbonden worden. Medewerkers die in deze constructie werken, zijn gemiddeld bijna 1 punt meer tevreden in hun werk dan mensen die in een afdeling werken. Ze ervaren een steilere leercurve en meer werkplezier. Daarnaast draagt men dit ook uit naar de klant; de resultaten zijn zichtbaarder, worden sneller gerealiseerd en worden binnen budget gehouden.

De bijdrage van de Business Partner

Het beeld dat Wendy schetst is dat de HR BP als procesmanager in een adviesfunctie niet meer voldoende waarde kan opbrengen. We zijn als organisaties volwassener geworden, anders georganiseerd en daarnaast is procesadvies ingehaald door product- en resultaat-denken. In werkelijkheid rennen Business Partners de longen uit hun lijf om bij elke MT meeting aanwezig te kunnen zijn en administratieve taken op te kunnen pakken om uiteindelijk te horen te krijgen dat er niet ‘pro-actief genoeg wordt gehandeld’ vanuit HR. Daarom is Wendy op zoek gegaan naar een manier waarop de HR BP zich makkelijker kan aanpassen in een snel veranderende organisatie. Een mogelijk antwoord ligt in de transitie van de rol van de HR BP; van generiek advies geven om de business te complementeren naar  een rol als product-owner met een eigen doelstelling en resultaat. Deze werkwijze dwingt de BP tot het fungeren als High Performing Teamcoach, waarbij de taak is om het team voor te bereiden op de start van een project (denk aan instrumenten als DISC), zorg te dragen voor verbinding, open communicatie en samenwerking. Uiteraard zitten er zowel voor- als nadelen aan deze werkwijze, maar in het licht van de maatschappelijke ontwikkelingen, snelheid van verandering en schaarste van talent, is de groei van deze organisatievorm niet onlogisch.

Jouw rol als HR-professional in een teams georganiseerde omgeving

Begeleidende rol

Als HR-businesspartner ben je vaak onderdeel van het MT waardoor je meer gevoel hebt bij de missie en visie van het bedrijf dan een HR-adviseur. Vanuit deze positie kun je dus een belangrijke bijdrage leveren aan de transitie naar een dergelijke organisatievorm. Als HR-professional kun je een cruciale rol spelen in het begeleiden van zowel MT als medewerkers naar een meer wendbare organisatie waarin gewerkt wordt in high performing teams.

Adviserende rol

Welke medewerker past het best in welke rol en in welk team? Wat heeft het team nodig en wat heeft de medewerker nodig? Jij als HR-professional hebt een goed beeld van de medewerker en zijn/haar behoeftes en hun groeipotentie. Ook weet jij wat er nodig is om een team goed te laten functioneren. HR heeft daarom een belangrijke rol in het helpen samenstellen van high performing teams.

Motiverende rol

Werknemers die niet gewend zijn aan deze manier van werken, kunnen het lastig vinden om zo vaak een update te moeten geven van hun werkzaamheden en hier feedback op te ontvangen. Jij kunt medewerkers hierbij ondersteunen en helpen groeien naar een meer wendbare mindset. Stimuleer medewerkers om ook kleine succesjes te delen. Zorg dat je weet wat er speelt bij medewerkers zodat je tijdig het gesprek aan kunt gaan als mensen dreigen vast te lopen.

High performance teamcoach

In een High Performing Team worden er rollen toebedeeld, zoals een teamlead en een teamcoach. Door de expertise van de HR-professional is dit een rol die uitermate goed past bij een teamcoach. De teamcoach helpt het team om de manier van (samen-)werken continu te verbeteren en coacht medewerkers bij het vervullen van zijn/haar rol. Ook een Teamcoach kan meerdere teams begeleiden; als er in meer klassieke organisatievormen wordt gewerkt, zou je het afdelingshoofd hier tenslotte ook op adviseren. Kortom, de totale integrale verantwoordelijkheid van een manager wordt in delen opgeknipt.

Wat nou als jouw organisatie (nog) niet zo flexibel wil werken

De veranderbereidheid van de organisatie hangt samen met de cultuur van de organisatie. Sommige organisaties vinden het lastig om te veranderen. Het inspelen op veranderingen, in een steeds snellere maatschappij, wordt echter steeds belangrijker waardoor het zinvol is om na te denken over nieuwe manieren van werken. Denk dus niet te snel dat deze manier van werken niets is voor jouw organisatie. Maar kijk kritisch op welke wijze dit wel zou kunnen passen.

Jij als HR-professional kan in de veranderbereidheid een rol spelen door het MT te enthousiasmeren en te overtuigen van de meerwaarde die deze manier van werken heeft voor het werkgeluk en zelfstandigheid van medewerkers maar ook voor de bedrijfsresultaten en betrokkenheid van medewerkers. Deze manier van werken is niet de heilige graal. Je kunt ook op andere manieren voor impact zorgen binnen de organisatie waar je werkzaam bent. Kijk goed wat het bedrijf nodig heeft. Dat kan deze manier van werken zijn of een andere vorm. Kwaliteit van goede werknemers is uiteindelijk altijd de echte sleutel tot succes.

Wil jij deze manier van werken introduceren in de organisatie waar je werkt? Zorg dan eerst dat je je zaakjes goed op orde hebt en een duidelijke visie en verhaal hebt waarom deze ‘nieuwe manier’ van werken meerwaarde heeft voor het bedrijf.

Vijf tips om toe te werken naar high performing teams

  • Breng samen met het management de bedrijfsbehoefte in kaart. Grote kans dat deze behoeften voor een groot deel overeenkomt met jouw visie over het werken in performing teams.
  • Gebruik data om anderen in het MT te overtuigen.
  • Probeer partners in crime binnen het MT te vinden die deze weg samen met jou in willen slaan.
  • Enthousiasmeer medewerkers. Om bottom-up te gaan werken moet je medewerkers meenemen en enthousiast maken voor deze manier van werken. 
  • Introduceer de nieuwe werkwijze stap voor stap. Start met een pilotfase voordat je alle medewerkers in multidisciplinaire teams inzet.

Om over na te denken

Deze manier van werken brengt ook implicaties met zich mee voor de HR-professional in het algemeen en de structuren waarbinnen wij voornamelijk werken. Waar nu medewerkers op een afdeling werken onder een afdelingsmanager en er jaarlijks geevalueerd wordt, moet je voor het werken in high performing teams een andere structuur bedenken. Genoeg te doen dus voor de HR-professional!

Gouden tip van Wendy

Is je basis op orde? Durf dan een grote bek te hebben. Wij zijn vakmensen en wij snappen wat mensen nodig hebben om het potentieel goed in te zetten. Draag dit uit. Be proud op ons mooie vak!

Over Wendy Aendekerk

Wendy vond haar inspiratie om HRM & Change te gaan studeren in Ullrich. Hij kan gezien worden als één van de grotere denkers als het gaat om impact van personeel op klantbeleving en bedrijfsresultaat en gaf HR ‘a seat at the business table’. Van personeelsadviseur werden we HR-business partner. Met deze visie is Wendy het bedrijfsleven ingegaan. Ze is er echter van overtuigd dat we hierin het maximale hebben bereikt. In de huidige tijdsgeest, waar terminologie als employee journey &  happiness het vakgebied steeds meer domineren, is het logisch dat er ook wordt gevraagd om wendbaarheid van de HR-organisatie. Maar waar aandeelhouderswaarde en resultaten leidend waren in tijden van Ullrich, gaan wij, als HR, steeds meer marketingterminologie overnemen. Logisch, want er is sprake van groeiende schaarste op de arbeidsmarkt. En dan kwamen er ook nog ontwikkelingen uit de IT wereld bij; Agile HR. In de ogen van Wendy, vragen deze ontwikkelingen om een herpositionering van de rol van de HR Business Partner. 


Met medewerking van

Wendy AendekerkDit artikel is gebaseerd op een kennissessie, of inspiratie gegeven door Wendy Aendekerk
Meer achtergrondinformatie kun je vinden via LinkedIn


Terug naar overzicht

Neem contact op

Neem contact op

Wij helpen je graag.


of bel
023 - 206 1500